Misyon-Vizyon

Misyon

Başta yüksek öğretim gençliği olmak üzere ülkemiz gençliğinin eğitim imkânlarını en iyi derece ve en kolay şekilde kullanmalarına imkan tanımak üzere temsil gücü en yüksek, üniversitelerde ve ulusal bazda karar alma mekanizmalarının içinde öğrenciler adına fikir beyan edebilen ve inisiyatif kullanabilen en iyi Türkiye Öğrenci Konseyi ve Üniversite Öğrenci Konseyleri yapısını oluşturmak ve bu yapıyı kurumsal bir şekilde yürüterek tüm öğrencilerin katılımına açmak Türkiye Öğrenci Konseyi’nin misyonudur.

Vizyon

Akademik, bilimsel ve sosyal manada ülke gençliğini en ileri seviyeye en demokratik yolla ulaştırmak bunu yaparken, uluslararası öğrenci ve gençlik organizasyonlarıyla irtibatlı ve işbirliği içerisinde olmak; ileri vadede ise Dünya Öğrenci Birliğinin kurulmasını sağlamak ve buna liderlik etmek Türkiye Öğrenci Konseyi’nin vizyonudur.

03/05/2014
486 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00